منوhide_caption

آخرین اخبار

جلسه بررسی و تصویب بخش اول گزارش طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش مرکزی شهرستان ماهنشان روز سه شنبه مورخ 99/08/06 راس ساعت 10:00در محل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
جلسه بررسی و تصویب بخش اول گزارش های طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی تابعه شهرستان زنجان، مشتمل بر بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی روز چهارشنبه مورخ 99/07/30 راس ساعت 10:00در محل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
جلسه آنلاین بررسی و تصویب بخش اول گزارش های طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی تابعه شهرستان زنجان، مشتمل بر بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی روز چهارشنبه مورخ 99/07/23 راس ساعت 12
۱۳۹۹/۰۷/۲۴
تقدیر از فرمانداران وعوامل تحت امر شهرستانی در پیشبرد پروژه مطالعات برنامه و طرح توسعه روستاهای استان
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
جلسه ی روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر معاون آمار و اطلاعات ، موضوع روستاهای ستاره دار، بر اساس بند 2 نامه شماره 1097-1-99 مورخ 99/07/09 شرکت آرین نویم رایانه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
در اجرای بند 2نامه شماره 20/4837 موضوع جلسه با ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/05/28
۱۳۹۹/۰۶/۰۶
جلسه اختصاصی مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان و ناظر مربوطه به منظور کنترل گزارش بخش نخست منظومه مورخ 99/05/30 در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
جلسه اختصاصی مهندسین مشاور یورت شهر سبلان و ناظر مربوطه به منظور کنترل گزارش بخش نخست منظومه مورخ 99/05/29 در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان
۱۳۹۹/۰۵/۳۰