تیم کاری


فهرست نمایندگان بنیاد

  فهرست همکاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان به عنوان نماینده بنیاد درامورنظارت نمایندگان بنیاد  
ادامه


فهرست نمایندگان سازمان

    فهرست همکاران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان به عنوان نماینده سازمان درامورنظارت نمایندگان سازمان  
ادامه


گروه های کارشناسی

  سازماندهی مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان سازماندهی تیم نظارت
ادامه


تقویم و تاریخ

پنج‌شنبه ، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,048
بازدید دیروز1,986
بازدید هفته12,559
بازدید ماه41,403
بازدید کل687,802
افراد آنلاین11