گزارش 90 روستا


گزارش های منتشر شده

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی ویرایش مقدماتی-گزارش مشاور (90 روستا) ویرایش مقدماتی گزارش 90 روستا به عنوان گزارش میان مرحله ای مطالعات، قابل استناد نمی باشد. ویرایش های بعدی گزارش پس از اعمال کامل نظارت عملیاتی و بازتاب نقطه نظرات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و کارگروه آمایش ارائه ...
ادامه


گزارش های تایید شده

  برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی ویرایش اول-گزارش مشاور (90 روستا) متضمن اصلاحات/تایید تیم نظارت عامل چهارم ابهر – مرکزی (بخش های دوم و سوم شرح خدمات) ایجرود – حلب(بخش های دوم و سوم شرح خدمات) ایجرود – مرکزی(بخش های دوم و سوم شرح خدمات) خدابنده ...
ادامه


نقطه نظرات ناظرین

  نقطه نظرات تیم نظارت عامل چهارم مستند به برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی ویرایش مقدماتی گزارش مشاور (90 روستا)    ابهر – مرکزی (بخش های دوم و سوم شرح خدمات) ایجرود – حلب (بخش های دوم و سوم شرح خدمات)  ایجرود – مرکزی(بخش های دوم ...
ادامه


پیش نویس گزارش های تایید نشده

  برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی ویرایش مقدماتی گزارش مشاور(90 روستا) ابهر – مرکزی (بخش های دوم و سوم شرح خدمات) ایجرود – حلب (بخش های دوم و سوم شرح خدمات)  ایجرود – مرکزی(بخش های دوم و سوم شرح خدمات) خدابنده – افشار(بخش های دوم و سوم ...
ادامه


تقویم و تاریخ

پنج‌شنبه ، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,113
بازدید دیروز1,986
بازدید هفته12,624
بازدید ماه41,468
بازدید کل687,866
افراد آنلاین16