آرتا نقشینه شهر


گزارش 90 روستا

  گزارش 90 روستا(مورخ 97/11/07) روستاهای هدف شهرستان ایجرود و ماهنشان 97/11/10
ادامه


مطالب ارسالی مستند به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم

  مطالب ارسالی آرتا نقشینه شهر مستند به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم
ادامه


اطلاعات واصله

  پرسشنامه افراد 970525 پرسشنامه روستا 970620 طرح_توسعه_اقتصادی_و_توسعه_پایدار فرم پرسشنامه جمع آوری اطلاعات روستا تاریخ بازنگری25/6/97   فرم پرسشنامه جمع آوری اطلاعات خانوار و افراد ارسال شده 14 مهر 97
ادامه


تقویم و تاریخ

یکشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز651
بازدید دیروز2,053
بازدید هفته2,704
بازدید ماه47,457
بازدید کل693,838
افراد آنلاین12