اخبار

تابلو اعلانات اخبار برنامه و طرح توسعه رویدادهای روزانه دفتر تازه های سایت جلسات توجیهی مطالعات طرح توسعه پایدار جلسات بررسی متدولوژی های واصله جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان جلسات مشترک مهندسین مشاور جلسات مشارکتی جلسات تخصصی با دستگاه های اجرایی شهرستان جلسات اقتصاد مقاومتی جلسات تسهیلگری جلسات سامانه اطلاعات روستاها جلسات ارائه بخش اول منظومه جلسات تحویل موقت
اولین جلسه کمیته اجرایی طرح ها و پروژه های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ 1400/01/22

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 90
هفدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 129
شانزدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی 99/12/06

۱۳۹۹/۱۲/۰۹ 156
سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان مورخ 99/12/03

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 159
جلسه بررسی و بازبینی فیلد های عملیات میدانی با هدف اشتراک آن ها در میان مهندسین مشاور مطالعات با اهتمام مشترک مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان و ناظر آماری مورخ 99/12/02

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 170
جلسه ارائه سامانه مدیریت اطلاعات روستاهای استان و اعلام نظر نمایندگان محترم سازمان و بنیاد و ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/11/18

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 189
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۴

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 361
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های زنجان و طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۳

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 328
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ ۹۹/۱۰/۲۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 315
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۹۹/۱۰/۲۲

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 302
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش مرکزی شهرستان ابهر و بخش مرکزی شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ ۹۹/۱۰/۲۰

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 276
جلسه بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان با حضور تیم محترم شرکت آرین نوین و ناظر محترم آماری مورخ 99/09/24

۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 307
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های باغ حلی و مرکزی شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 99/09/19

۱۳۹۹/۰۹/۱۹ 348
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های زنجانرود،قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان و بخش چورزق شهرستان طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۰۹/۱۸

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 334
جلسه آنلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های افشار،بزینه رود،سجاسرود و مرکزی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ 99/09/17

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 308