سند توسعه (برنامه و طرح)


ویرایش چهارم-گزارش مصوب شورا

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش چهارم-گزارش گزارش مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار ...
ادامه


ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – ...
ادامه


ویرایش دوم-گزارش تایید شده ک ب شهرستان

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش دوم-گزارش تایید شده کمیته برنامه ریزی شهرستان در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده ...
ادامه


پاورپوینت ارائه شده در جلسات کمیته برنامه ریزی

پاورپوینت ارائه گزارش سند (سنتز) بخش در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها   ابهر ابهر(جلسه اختصاصی با دستگاه ها) 98/08/11 ابهر(جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان) 98/09/05 ابهر(آخرین نسخه ارسالی مشاور (اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) 98/10/26   ایجرود ...
ادامه


سند برنامه و طرح (ویرایش اول-گزارش مشاور)

پیشنهاد اولیه گزارش سند(سنتز)بخش از سوی مهندسین مشاور و تایید اولیه گزارش توسط تیم نظارت مانع از پیشنهاد و نظارت ثانویه از جانب مشاور و ناظر نخواهد بود.گزارش سند (سنتز) بخش قبل از مراحل طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی توسعه استان همواره بر مبنای نقطه نظرات ...
ادامه


تقویم و تاریخ

شنبه ، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
خرداد 1399
جپچسدیش
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524
31

آمار بازدیدها

بازدید امروز11
بازدید دیروز1,731
بازدید هفته11
بازدید ماه24,671
بازدید کل562,649
افراد آنلاین7