یورت شهر سبلان


گزارش 90 روستا

  گزارش 90 روستا(مورخ97/10/27 و 97/11/03) گزارش بخش زنجانرود97/111/16
ادامه


مطالب ارسالی مستند به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم

  مطالب ارسالی یورت شهر مستند به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم
ادامه


گزارش طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزائی شهرستان پارس آباد

  گزارش طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزائی شهرستان پارس آباد پاور پوینت
ادامه


معرفی نماینده مجرب و مقیم

  معرفی نماینده مجرب و مقیم  
ادامه


متدولوژی پیشنهادی

  متدولوژی پیشنهادی برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی متدولوژی
ادامه


گزارش طارم - مرکزی - پایلوت کشوری

  گزارش طارم - مرکزی پایلوت کشوری بخش اول بخش دوم پاور پوینت
ادامه


تقویم و تاریخ

چهارشنبه ، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز950
بازدید دیروز1,804
بازدید هفته8,947
بازدید ماه53,700
بازدید کل700,064
افراد آنلاین9