منوhide_caption

آخرین اخبار

اولین جلسه کمیته اجرایی طرح ها و پروژه های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ 1400/01/22
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
هفدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
شانزدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی 99/12/06
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان مورخ 99/12/03
۱۳۹۹/۱۲/۰۳
جلسه بررسی و بازبینی فیلد های عملیات میدانی با هدف اشتراک آن ها در میان مهندسین مشاور مطالعات با اهتمام مشترک مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان و ناظر آماری مورخ 99/12/02
۱۳۹۹/۱۲/۰۳
جلسه ارائه سامانه مدیریت اطلاعات روستاهای استان و اعلام نظر نمایندگان محترم سازمان و بنیاد و ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/11/18
۱۳۹۹/۱۲/۰۳
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های زنجان و طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۳
۱۳۹۹/۱۰/۲۴