استانی


سند آمایش سرزمین استان زنجان-پاییز 98 (سند راهبردی و سند اجرایی)

  سند آمایش سرزمین استان زنجان (سند راهبردی و سند اجرایی) ویرایش اول -پاییز 1398   سند راهبردی آمایش استان زنجان سند اجرایی آمایش استان زنجان  
ادامه


سند توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان زنجان

  سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان   خلاصه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان   متن کامل سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان               بخش اول      ...
ادامه


برنامه های راهبردی توسعه

  برنامه راهبردی توسعه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ استان زنجان مبتنی بر جلسات اتاق فکر                  برنامه راهبردی توسعه بخش فرهنگ عمومی                برنامه راهبردی توسعه ...
ادامه


اسناد توسعه

  اسناد توسعه                  سند ملی توسعه استان زنجان مصوب هیات وزیران                نظریه پایه توسعه استان زنجان مصوب شورای آمایش سرزمین
ادامه


اسناد پایش و ارزشیابی برنامه ها

  اسناد پايش و ارزشيابي برنامه هاي راهبردي توسعه استان زنجان                بخش آب                بخش آموزش عمومي                بخش انرژي ...
ادامه


تقویم و تاریخ

یکشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز687
بازدید دیروز2,053
بازدید هفته2,740
بازدید ماه47,493
بازدید کل693,874
افراد آنلاین13