چارچوب بانک اطلاعات جغرافیایی

 

 چارچوب بانک اطلاعات جغرافیایی

 

(مهندسین مشاور موارد ابهام ،سوال و پیشنهادات را با آقای مهندس فرشاد محمدی عضو تیم نظارت مطرح نمایند.)


دیدگاه های کاربران : (0)