دفتر امور فنی و تهیه طرحها


مآخذوظایف دست اندرکاران مطالعه

  ضرورت ارتباط مستمر مهندسان مشاور و مجموعه تیم نظارت عامل چهارم با تیم نظارت علمی دفتر مرکزی در خصوص تهیه طرحهای توسعه پایدار منظومه روستائی
ادامه


نماینده تیم نظارت علمی دفتر

  آقای مهندس سید حامد کمالی نسب   تلفن :   09124849165
ادامه


گزارش روزانه جلسات مشارکتی(آغاز: 97/08/12 -اتمام: 98/02/26 )

  برگزاری جلسات مشارکتی و متمرکز در کلیه روستاهای استان زنجان خاتمه یافته و از روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 ارائه روزانه گزارش جلسات مشارکتی متوقف می گردد. نتایج آماری جلسات مشارکتی برگزار شده در روستاها به تفکیک بخش نتایج آماری جلسات مشارکتی برگزار شده در روستاها به تفکیک مهندسین ...
ادامه


صورت وضعیت

"لطفا تکمیل و ارسال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا روز 97/12/15 بعنوان پیوست نامه صورت وضعیت" مهندسین مشاور محترم اطلاعات پیشرفت فیزیکی را به تفکیک برنامه و طرح توسعه در شیت های مربوطه وارد نموده و فایل اکسل تکمیل شده را از طریق منوی "ارسال فایل" ارسال نمایند. از جمعبندی ...
ادامه


برنامه جلسات مشارکتی

جلسات مشارکتی با حضور در کلیه روستاها برگزار شده(آغاز: 97/08/12 -اتمام: 98/02/26 ) -نامه شماره 2203 مورخ 97/11/16 (درخواست ارسال برنامه جلسات مشارکتی( -نامه شماره 2317 مورخ 98/01/20 -برنامه واصله از سوی مهندسین مشاور :         ...
ادامه


گزارش پیشرفت مطالعات

گزارش مستمر ماهانه پیشرفت مطالعات برنامه و طرح :     گزارش منتهی به پایان آذر ماه :               گزارش درصد پیشرفت فیزیکی :                         ...
ادامه


ویرایش اصلاحی بخش نخست منظومه متضمن نقطه نظرات نمایندگان محترم دفتر مرکزی

  گزارش آخرین وضعیت عملکرد مشاورین در اجرای مصوبات صورتجلسه ارائه بخش نخست طرح توسعه مورخ 98/09/27 "نامه صورتجلسات جلسه بررسی طرح های توسعه پایدار منظومه های روستایی"   مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر صورتجلسه مصوب گزارش بخش نخست بخش مرکزی شهرستان ماهنشان ...
ادامه


تقویم و تاریخ

جمعه ، ۰۴ بهمن ۱۳۹۸
بهمن 1398
جپچسدیش
4321
111098765
18171615141312
25242322212019
3029282726

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,505
بازدید دیروز1,121
بازدید هفته8,377
بازدید ماه4,609
بازدید کل335,046
افراد آنلاین9