طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی


ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد. ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – سجاس رود خدابنده ...
ادامه


ویرایش دوم-گزارش تایید شده ک ب شهرستان

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش دوم-گزارش تایید شده کمیته برنامه ریزی شهرستان در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – ...
ادامه


ویرایش اول-گزارش مشاور

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش اول-گزارش مشاور در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – سجاس رود خدابنده – ...
ادامه


پیش نویس گزارش ها(در دست انتشار)

  مجلدات طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی   (از نظرات اصلاحی و تکمیلی مهندسین مشاور و تیم نظارت استقبال میشود.)
ادامه


تقویم و تاریخ

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
فروردین 1399
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
3130

آمار بازدیدها

بازدید امروز719
بازدید دیروز2,119
بازدید هفته2,838
بازدید ماه36,617
بازدید کل455,633
افراد آنلاین20