طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی


ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد. ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – سجاس رود خدابنده ...
ادامه


ویرایش دوم-گزارش تایید شده ک ب شهرستان

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش دوم-گزارش تایید شده کمیته برنامه ریزی شهرستان در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – ...
ادامه


ویرایش اول-گزارش مشاور

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش اول-گزارش مشاور در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – بزینه رود خدابنده – سجاس رود خدابنده – ...
ادامه


پیش نویس گزارش ها(در دست انتشار)

  مجلدات طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی   (از نظرات اصلاحی و تکمیلی مهندسین مشاور و تیم نظارت استقبال میشود.)
ادامه


تقویم و تاریخ

چهارشنبه ، ۱۸ تیر ۱۳۹۹
تیر 1399
جپچسدیش
654321
13121110987
20191817161514
27262524232221
31302928

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,598
بازدید دیروز2,002
بازدید هفته9,071
بازدید ماه33,748
بازدید کل618,239
افراد آنلاین9