جلسه بررسی و بازبینی فیلد های عملیات میدانی با هدف اشتراک آن ها در میان مهندسین مشاور مطالعات با اهتمام مشترک مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان و ناظر آماری مورخ 99/12/02


۱۳۹۹/۱۲/۰۳، ۱۱:۵۲:۵۳       170
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter