جلسه ی روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر معاون آمار و اطلاعات ، موضوع روستاهای ستاره دار، بر اساس بند 2 نامه شماره 1097-1-99 مورخ 99/07/09 شرکت آرین نویم رایانه


۱۳۹۹/۰۷/۱۲، ۱۲:۱۱:۰۵       54
اخبار مرتبطدیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter