جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های زنجان و طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۳


۱۳۹۹/۱۰/۲۴، ۰۹:۵۳:۱۲       329
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter